pátek 21. září 2018

7. třídy


Nauka o významu slov – věcný a mluvnický význam, slova jedno- a mnohoznačná
PS – str. 4; str. 5/ 1, 4
Nezapomeňte – v literatuře budeme opět pracovat se starým PS – DONÉST!!! (případně nakopírované listy)

6.A


Dokončené opakování (PS – str. 2-4).
Podstatná jména – PS – str. 5-6; str. 7/9  (abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná a látková)
Nezapomeňte – DÚ – str. 7/10

Na SLOH - poštovní poukázka A

čtvrtek 13. září 2018

Nový školní rok 2018/20197.A a 7.B 

Opakování máme již (téměř) za sebou.
Příští týden – opakovací test! 

Obsah:

- větné členy (základní i rozvíjející) - včetně druhů podmětu a přísudku (několikanásobný, holý, rozvitý; slovesný/ jmenný se sponou) 
- slovní druhy
- mluvnické kategorie (jmenné i slovesné) 
- věta hlavní a vedlejší 
- oprava chyb 


čtvrtek 28. června 2018

Prázdniny

Do příštího šk. roku si určitě nechte sešity: ŠKOLNÍ + SLOH
                                                                      LITERATURA
                                                                      PS LITERATURA
A určitě si založte i přehled učiva, který máte v PS gramatice.


PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

pátek 8. června 2018

Referáty-          Karel Čapek – v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsal – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. zfilmování jeho děl, nová slova, která zavedl atd.)

-          Jan Werich - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsal – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. zfilmování jeho děl, herecká kariéra, divadlo atd.)

-          Božena Němcová - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsala – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. zfilmování děl, pohnutý osud – tragédie v rodině apod.)

-          Hans Christian Andersen - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsal – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. zfilmování jeho děl, jak bylo jeho dílo přijato v Dánsku, sochy atd.)

-          Bratři Grimmové - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsali – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. filmy, odraz v současné kultuře)

-          Karel Jaromír Erben - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsal – cca 3-5 děl a o čem to je – ZAMĚŘTE SE NA POHÁDKY!), nějaká zajímavost (např. zfilmování díla)

-          Astrid Lindgrenová - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsala – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. filmové adaptace, ceny…)

pátek 25. května 2018

neděle 20. května 2018

Prověrka za II. pololetí

Datum: 5. 6.

- gramatické kategorie (jmenné i slovesné)
- základní a rozvíjející větné členy (včetně rozlišení přísudku jmenného se sponou a slovesného)
- shoda (několikanásobného) podmětu s přísudkem
- počet vět v souvětí
- věty hlavní a vedlejší
- čárky v souvětí
- grafy souvětí
- oprava chyb