pátek 8. června 2018

Referáty-          Karel Čapek – v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsal – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. zfilmování jeho děl, nová slova, která zavedl atd.)

-          Jan Werich - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsal – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. zfilmování jeho děl, herecká kariéra, divadlo atd.)

-          Božena Němcová - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsala – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. zfilmování děl, pohnutý osud – tragédie v rodině apod.)

-          Hans Christian Andersen - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsal – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. zfilmování jeho děl, jak bylo jeho dílo přijato v Dánsku, sochy atd.)

-          Bratři Grimmové - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsali – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. filmy, odraz v současné kultuře)

-          Karel Jaromír Erben - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsal – cca 3-5 děl a o čem to je – ZAMĚŘTE SE NA POHÁDKY!), nějaká zajímavost (např. zfilmování díla)

-          Astrid Lindgrenová - v krátkosti životopis (cca 8-10 vět), dílo (tzn. co napsala – cca 3-5 děl a o čem to je), nějaká zajímavost (např. filmové adaptace, ceny…)

pátek 25. května 2018

neděle 20. května 2018

Prověrka za II. pololetí

Datum: 5. 6.

- gramatické kategorie (jmenné i slovesné)
- základní a rozvíjející větné členy (včetně rozlišení přísudku jmenného se sponou a slovesného)
- shoda (několikanásobného) podmětu s přísudkem
- počet vět v souvětí
- věty hlavní a vedlejší
- čárky v souvětí
- grafy souvětí
- oprava chyb

Gramatika

V týdnu jsme začali novou kapitolu učiva: Zvuková stránka jazyka.
V PS jsme zatím opakovali již známé věci o hláskách (str. 45/1-5).
 

pátek 11. května 2018

Gramatika

V úterý 15.5. desetiminutovka 
- určování vět hlavních a vedlejších
- čárky v souvětí
- grafy souvětí

NEZAPOMEŇTE dokončit křížovku! 

pátek 4. května 2018

Gramatika

Dokončena kapitola SKLADBA v PS (str. 42-43); zkoušeli jsme i souhrnný test (str. 44).

NEZAPOMEŇTE! Ve středu (9.5.) - píšeme diktát!

pátek 27. dubna 2018

Gramatika

- procvičování vět jednoduchých a souvětí, větných vzorů a grafického znázornění souvětí
- PS - str. 40/celá; str. 41/17,18; str. 42/celá, + v 6.A - str. 43/25
- nově: psaní čárky v souvětí (UČ - str. 86)

POZNÁMKA: Příští týden máme pouze gramatiku!! + KDO MÁ ZÁJEM - ve středu oprava desetiminutovky (věta jednoduchá a souvětí - viz předešlé příspěvky).