čtvrtek 11. ledna 2018

GramatikaPololetní písemná práce (15.1.)
-        slovní druhy
-        gramatické kategorie jmenné + slovesné (musíte znát!!)
-        podstatná jména konkrétní a abstraktní (nutno chápat rozdíl i možnou spojitost - např. jiskra: jednou jako abstraktní a jednou jako konkrétní)
-        hledání zájmen ve větách a určování druhů
-        doplňování i,í/y, ý v koncovkách přídavných jmen
-        tvary zájmena JÁ
-        stupňování přídavných jmen a tvorba možného čísla u přídavných jmen mužského rodu (např. hezký – hezcí, krkonošský – krkonošští)
-        zdvojování hlásek u přídavných jmen (nn/n) a určování druhů přídavných jmen
-        sebou/ s sebou
-        hledání chyb v textu
-        teoretické otázky ze slohu


Zde jsou odkazy na online cvičení z českého jazyka k procvičování a opakování (nejen k písemné práci): 


 http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php
 https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/tvaroslovi-morfologie/slovni-druhy/

Žádné komentáře:

Okomentovat