sobota 3. února 2018

GramatikaTest – slovesa (13.2.)
- umět najít slovesa ve větách a určit jejich gramatické kategorie
- vědět, jaký je rozdíl mezi slovesnými tvary určitými – neurčitými, složenými – jednoduchými;
   umět je najít, určit
- podmiňovací způsob (a jeho typy - minulý a přítomný) – poznat a umět vytvořit

Projít zápisy v sešitě, případně přehled učiva v PS. Kdo nemá – učebnice str. 54 a 57

Žádné komentáře:

Okomentovat