pátek 27. dubna 2018

Gramatika

- procvičování vět jednoduchých a souvětí, větných vzorů a grafického znázornění souvětí
- PS - str. 40/celá; str. 41/17,18; str. 42/celá, + v 6.A - str. 43/25
- nově: psaní čárky v souvětí (UČ - str. 86)

POZNÁMKA: Příští týden máme pouze gramatiku!! + KDO MÁ ZÁJEM - ve středu oprava desetiminutovky (věta jednoduchá a souvětí - viz předešlé příspěvky).

Žádné komentáře:

Okomentovat