sobota 24. března 2018

Gramatika, literatura, sloh


Gramatika
-začátek učiva „Věta jednoduchá“ (UČ – str. 75; PS – str. 32; dokončení větných členů – PS str. 31/11, 12)
-v úterý 27.3. desetiminutovka – rozvíjející větné členy (vyhledávání předmětu, přívlastku a příslovečných určení ve větách) + rozbor věty (základní a rozvíjející větné členy); u přívlastku musíte umět určit zda je shodný/neshodný, u předmětu pád a příslovečného určení druh (PUZ, PUM, PUČ)

Literatura
-opravné zkoušení z básně v pondělí v 6.A + NEZAPOMEŇTE DÚ!!!
-v 6.B opravné zkoušení z básně ve středu

Sloh
-slohové cvičení – CHARAKTERISTIKA OSOBY
-termín odevzdání: 4. dubna

Podmínky: 
-odevzdáno na jednotném papíru s nadepsanou hlavičkou 
-vázané (psací) písmo; souvislý text
-osoba, kterou budete podepisovat, byla vylosována a má zůstat v tajnosti
-minimálně 15 vět
- objeví se minimálně 3 přirovnání (bystrý jako liška, mlčenlivý jako ryba….)
-omezte používání sloves BÝT/MÍT – maximálně 7x (v libovolném poměru)
-popis bude mít tuto strukturu:
               1.celkový vzhled, postava
               2.hlava (vlasy, oči, rty….)
               3. oblečení a doplňky (co nejčastěji nosí, jaký typ je – např. sportovní, elegantní)
               4.povaha a koníčky (zde můžete zařadit třeba i typický smích, hlas, nějaké návyky a 
                   zlozvyky - např. poklepávání prsty, nohou…)
               5.vztah a postoj k osobě

Krátkou ukázku charakteristiky najdete i v učebnici na str. 117.

Žádné komentáře:

Okomentovat