pátek 16. března 2018

Gramatika + literatura-probrány rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné určení – místa, času, způsobu)
-PS – str. 30/celá; 31/9 a 10
-učivo je v učebnici na str. 67-72

V literatuře – PS – str. 45 a 46 – nezapomeňte DÚ (46/9)

Příští týden!!
- píšeme diktát, bude test z teorie (takže projít zápisy z gramatiky - hlavně větné členy a slovesa, učivo v učebnici) + samozřejmě stále musíte znát: slovní druhy, pády, gramatické kategorie (slovesné, jmenné)


Žádné komentáře:

Okomentovat